Tingimused

Uuendatud 2023-03-09

Üldised tingimused

Flower Garden Café’sse sisenedes ja seal tellimust tehes kinnitate, et nõustute allpool esitatud tingimustes sisalduvate teenusetingimustega ja olete nendega seotud. Need tingimused kehtivad kogu veebisaidi ning teie ja Flower Garden Café vahelise mis tahes e-kirja või muu suhtluse suhtes.

Mitte mingil juhul ei vastuta Flower Garden Café team mis tahes otseste, kaudsete, eriliste, juhuslike või kaudsete kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, andmete või kasumi kaotuse eest, mis tulenevad selle saidi materjalide kasutamisest või võimatusest neid kasutada, isegi kui Flower Garden Café team’i või tema volitatud esindajat on teavitatud selliste kahjude tekkimise võimalikkusest. Kui selle saidi materjalide kasutamise tulemusel tekib vajadus seadmete või andmete hoolduse, remondi või parandamise järele, võtate kõik sellega seotud kulud enda kanda.

Flower Garden Café ei vastuta mis tahes tulemuste eest, mis võivad tekkida meie ressursside kasutamise käigus. Me jätame endale õiguse muuta hindu ja muuta ressursside kasutamise poliitikat igal hetkel. Need tingimused on loodud Termify abil.

Litsents

Flower Garden Café annab teile tühistatava, mitteeksklusiivse, mitteülekantava, piiratud litsentsi veebisaidi allalaadimiseks, paigaldamiseks ja kasutamiseks rangelt käesoleva lepingu tingimuste kohaselt.

Käesolevad tingimused on leping teie ja Flower Garden Café (käesolevates tingimustes viidatud kui “Flower Garden Café”, “meie”, “meie” või “meie”), Flower Garden Café veebisaidi ja Flower Garden Café veebisaidi kaudu kättesaadavate teenuste (mida käesolevates tingimustes nimetatakse ühiselt “Flower Garden Café teenuseks”) pakkuja vahel.

Te nõustute, et need tingimused on teile siduvad. Kui te ei nõustu nende tingimustega, ärge kasutage Flower Garden Café teenust. Nendes tingimustes viitab “teie” nii teile kui üksikisikule kui ka ettevõttele, keda te esindate. Kui te rikute mõnda neist tingimustest, jätame endale õiguse teie konto tühistada või blokeerida juurdepääs teie kontole ilma etteteatamiseta.

Mõisted ja põhiterminid

Selleks, et aidata asju võimalikult selgelt seletada käesolevates Tingimustes, on iga kord, kui ükskõik millisele neist terminitest viidatakse, rangelt määratletud järgmiselt:

 • Küpsis: väike kogus andmeid, mille veebileht genereerib ja mida teie veebilehitseja salvestab. Seda kasutatakse teie brauseri tuvastamiseks, analüütiliste andmete esitamiseks, teie kohta käiva teabe, näiteks teie keele-eelistuste või sisselogimise andmete mäletamiseks.
 • Ettevõte: kui käesolevates tingimustes mainitakse “ettevõte”, “me”, “meid” või “meie”, siis viitab see N Flower OÜ-le (Vana-Kalamaja 7a, 10412 Tallinn), kes vastutab teie andmete eest käesolevate tingimuste kohaselt.
 • Riik: kus asub Flower Garden Café või Flower Garden Café omanikud/asutajad, käesoleval juhul Eesti.
 • Seade: mis tahes internetiühendusega seade, näiteks telefon, tahvelarvuti, arvuti või mis tahes muu seade, mida saab kasutada Flower Garden Café külastamiseks ja teenuste kasutamiseks.
 • Teenus: viitab Flower Garden Café poolt pakutavale teenusele, nagu on kirjeldatud suhtelistes tingimustes (kui need on olemas) ja sellel platvormil.
 • Kolmanda osapoole teenus: viitab reklaamijatele, võistluste sponsoritele, reklaami- ja turunduspartneritele ning teistele, kes pakuvad meie sisu või kelle tooteid või teenuseid me arvame, et need võivad teid huvitada.
 • Veebileht: Flower Garden Café veebileht, millele pääseb selle URL-i kaudu: flowergarden.ee
 • Teie: isik või üksus, kes on Flower Garden Café’s registreeritud Teenuste kasutamiseks.

Piirangud

Te nõustute, et te ei tee seda ja te ei luba seda ka teistel teha:

 • litsentseerida, müüa, rentida, üürida, loovutada, levitada, edastada, majutada, allhanke korras kasutada, avalikustada või muul viisil kaubanduslikult kasutada veebisaiti või teha platvormi kättesaadavaks mis tahes kolmandale isikule.
 • muuta, teha sellest tuletatud teoseid, lahtiühendada, dekrüpteerida, tagasi kompileerida või tagasi projekteerida veebilehe mis tahes osa.
 • Eemaldada, muuta või varjata mis tahes omandiõiguse märkusi (sealhulgas autoriõiguse või kaubamärgi märkusi) Flower Garden Café või selle sidusettevõtete, partnerite, tarnijate või veebilehe litsentsiandjate kohta.

Maksmine

Kui te maksate mõne meie ühekordse maksegraafiku eest, nõustute tasuma kõik teenusega seotud tasud või tasud teie kontole vastavalt tasudele, tasudele ja arveldustingimustele, mis kehtivad iga tasu või tasu maksmise ajal. Teie makseteenuse pakkuja leping reguleerib teie määratud krediitkaardikonto kasutamist ja te peate oma õiguste ja kohustuste kindlaksmääramiseks seoses teie makseteenuse pakkujaga lähtuma sellest lepingust, mitte käesolevatest tingimustest. Andes Flower Garden Café’le oma krediitkaardi numbri ja sellega seotud makseandmed, nõustute, et Flower Garden Café’l on õigus teavet viivitamatult kontrollida ja seejärel esitada teie kontole arve kõigi tasude ja tasude kohta, mis on Flower Garden Café’le tasumisele kuuluvad ja makstavad ning et täiendavat teadet või nõusolekut ei ole vaja. Te nõustute viivitamatult teavitama Flower Garden Cafet oma arveldusaadressi või krediitkaardi muutumisest, mida kasutate siinkohal maksmiseks. Flower Garden Café jätab endale õiguse igal ajal muuta oma hindu ja arveldusmeetodeid, kas kohe pärast postitamist meie veebisaidil või e-posti teel teie organisatsiooni administraatorile (administraatoritele).

Kõik advokaaditasud, kohtukulud või muud kulud, mis tekivad viivitatud ja vaidlustamata summade sissenõudmisel, on teie vastutusel ja teie poolt tasutud.

Teie ja Flower Garden Café vahel ei teki lepingut teenuse kasutamiseks enne, kui Flower Garden Café võtab teie tellimuse vastu kinnitava e-kirja, SMS/MMS-sõnumi või muu sobiva sidevahendi abil.

Te vastutate kõigi kolmandate osapoolte tasude eest, mis teil võivad Teenuse kasutamisel tekkida.

Tagastamise ja tagasimaksmise poliitika

Täname, et ostsid Flower Garden Café’s. Me hindame seda, et teile meeldib osta meie toodetavat kraami. Samuti tahame tagada, et meie toodete uurimine, hindamine ja ostmine oleks teile rahuldust pakkuv kogemus.

Nagu iga ostukogemuse puhul, kehtivad ka Flower Garden Cafes tehtavate tehingute suhtes tingimused. Oleme nii lühidalt, kui meie advokaadid lubavad. Peamine asi, mida meeles pidada, on see, et tellimuse esitamisel või Flower Garden Café’s ostu sooritades nõustute tingimustega koos Flower Garden Café’s privaatsuspoliitikaga.

Kui te ei ole mingil põhjusel täielikult rahul mõne meie poolt pakutava kauba või teenusega, võtke meiega ühendust ja me arutame kõiki meie tootega seotud probleeme.

Teie ettepanekud

Igasugune tagasiside, kommentaarid, ideed, parandused või ettepanekud (ühiselt “Ettepanekud”), mida te Flower Garden Café’le seoses veebisaidiga esitate, jäävad Flower Garden Café’i ainuomandisse.

Flower Garden Café võib ettepanekuid vabalt kasutada, kopeerida, muuta, avaldada või levitada mis tahes eesmärgil ja mis tahes viisil, ilma et teile oleks antud mingit tunnustust või hüvitist.

Teie nõusolek

Oleme uuendanud oma kasutustingimusi, et tagada teile täielik läbipaistvus selle kohta, mida meie saidi külastamisel määratakse ja kuidas seda kasutatakse. Kasutades meie veebisaiti, registreerides konto või sooritades ostu, nõustute käesolevaga meie kasutustingimustega.

Lingid teistele veebisaitidele

Käesolevad Tingimused kehtivad ainult Teenuste suhtes. Teenused võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida Flower Garden Café ei halda ega kontrolli. Me ei vastuta sellistel veebisaitidel avaldatud sisu, täpsuse või arvamuste eest ning me ei uuri, jälgi ega kontrolli selliseid veebisaite nende täpsuse või täielikkuse osas. Palun pidage meeles, et kui kasutate linki, et minna Teenustest teisele veebisaidile, ei kehti enam meie Tingimused. Teie sirvimise ja suhtlemise suhtes mis tahes muul veebisaidil, sealhulgas nendel, millel on link meie platvormil, kehtivad selle veebisaidi enda reeglid ja eeskirjad. Sellised kolmandad isikud võivad kasutada teie kohta teabe kogumiseks oma küpsiseid või muid meetodeid.

Küpsised

Flower Garden Café kasutab “küpsiseid”, et tuvastada meie veebisaidi külastatavaid valdkondi. Küpsis on väike andmekogum, mille teie veebilehitseja salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse. Me kasutame küpsiseid, et parandada meie veebisaidi jõudlust ja funktsionaalsust, kuid need ei ole nende kasutamiseks hädavajalikud. Kuid ilma nende küpsisteta võivad teatud funktsioonid, näiteks videod, muutuda kättesaamatuks või peate iga kord veebilehe külastamisel sisestama oma sisselogimisandmed, kuna me ei suuda mäletada, et olete varem sisse loginud. Enamiku veebilehitsejate puhul saab küpsiste kasutamise keelata. Kui te siiski keelate küpsised, ei pruugi teil olla võimalik meie veebisaidi funktsioonidele õigesti või üldse mitte juurde pääseda. Me ei pane kunagi küpsistesse isiklikke andmeid.

Meie tingimuste muudatused

Te tunnistate ja nõustute, et Flower Garden Café võib (alaliselt või ajutiselt) lõpetada Teenuse (või mis tahes teenuse funktsioonide) pakkumise teile või kasutajatele üldiselt Flower Garden Café ainuisikulise äranägemise järgi, ilma teid eelnevalt teavitamata. Te võite teenuse kasutamise igal ajal lõpetada. Teenuse kasutamise lõpetamisest ei pea te Flower Garden Cafet eraldi teavitama. Te tunnistate ja nõustute, et kui Flower Garden Café keelab juurdepääsu teie kontole, võib teil olla takistatud juurdepääs Teenusele, teie konto üksikasjadele või mis tahes failidele või muudele materjalidele, mis on teie kontol.

Kui me otsustame muuta oma Tingimusi, avaldame need muudatused sellel leheküljel ja/või uuendame allpool toodud Tingimuste muutmise kuupäeva.

Muudatused meie veebilehel

Flower Garden Café jätab endale õiguse muuta, peatada või lõpetada ajutiselt või alaliselt veebilehte või mis tahes teenust, millega see on ühendatud, kas ette teatades või ilma ette teatamata ja ilma teie ees vastutust võtmata.

Meie veebilehe uuendused

Flower Garden Café võib aeg-ajalt pakkuda veebilehe funktsioonide/funktsionaalsuse täiendusi või parandusi, mis võivad sisaldada parandusi, veaparandusi, uuendusi, täiendusi ja muid muudatusi (“uuendused”).

Uuendused võivad muuta või kustutada veebisaidi teatud funktsioone ja/või funktsioone. Te nõustute, et Flower Garden Café ei ole kohustatud (i) esitada mis tahes uuendusi või (ii) jätkata veebisaidi mis tahes konkreetsete funktsioonide ja/või funktsioonide pakkumist või võimaldamist teile.

Lisaks nõustute, et kõik uuendused on (i) loetakse veebisaidi lahutamatuks osaks ja (ii) vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.

Kolmandate isikute teenused

Me võime kuvada, lisada või teha kättesaadavaks kolmandate isikute sisu (sealhulgas andmeid, teavet, rakendusi ja muid tooteteenuseid) või pakkuda linke kolmandate isikute veebisaitidele või teenustele (“Kolmandate isikute teenused”).

Te tunnistate ja nõustute, et Flower Garden Café ei vastuta kolmandate isikute teenuste eest, sealhulgas nende täpsuse, täielikkuse, õigeaegsuse, kehtivuse, autoriõiguste järgimise, seaduslikkuse, kõlbluse, kvaliteedi või mis tahes muu aspekti eest. Flower Garden Café ei võta endale ega vastuta teie ega mis tahes muu isiku või üksuse ees mis tahes kolmanda osapoole teenuste eest.

Kolmandate osapoolte teenused ja lingid nendele pakutakse teile üksnes mugavusena ning te pääsete neile juurde ja kasutate neid täielikult omal vastutusel ja vastavalt nende kolmandate osapoolte tingimustele.

Tähtaeg ja lõpetamine

Käesolev leping kehtib kuni teie või Flower Garden Café poolt lõpetamiseni.

Flower Garden Café võib omal äranägemisel igal ajal ja mis tahes põhjusel või ilma põhjuseta peatada või lõpetada käesoleva lepingu, kas eelneva teatega või ilma.

Käesolev leping lõpeb koheselt, ilma Flower Garden Café eelneva hoiatuseta, kui te ei täida käesoleva lepingu mis tahes sätet. Te võite käesoleva lepingu lõpetada, kustutades veebilehe ja kõik selle koopiad oma arvutist.

Käesoleva lepingu lõpetamisel peate lõpetama veebilehe kasutamise ja kustutama kõik veebilehe koopiad oma arvutist.

Käesoleva lepingu lõpetamine ei piira Flower Garden Café õigusi ega õiguskaitsevahendeid seaduse või omakapitali alusel, kui te (käesoleva lepingu kehtivuse ajal) rikute oma käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi.

Autoriõiguse rikkumise teatis

Kui te olete autoriõiguse omanik või selle omaniku esindaja ja usute, et meie veebisaidil olev materjal rikub teie autoriõigust, võtke meiega ühendust ja esitage järgmine teave: (a) autoriõiguse omaniku või tema nimel tegutsema volitatud isiku füüsiline või elektrooniline allkiri; (b) väidetavalt rikkuva materjali identifitseerimine; (c) teie kontaktandmed, sealhulgas aadress, telefoninumber ja e-posti aadress; (d) teie kinnitus, et te usute heas usus, et materjali kasutamine ei ole autoriõiguste omanike poolt lubatud, ja (e) avaldus selle kohta, et teatises esitatud teave on täpne ja et te olete vande all volitatud tegutsema omaniku nimel.

Hüvitamine

Te nõustute hüvitama ja hoidma Flower Garden Cafet ja selle emaettevõtteid, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, ametnikke, töötajaid, agente, partnereid ja litsentsiandjaid (kui neid on) kahjutuks mis tahes nõuete või nõudmiste eest, sealhulgas mõistlike advokaaditasude eest, mis tulenevad teie: (a) veebisaidi kasutamine; (b) käesoleva lepingu või mis tahes seaduse või määruse rikkumine või (c) kolmanda isiku õiguste rikkumine.

Garantiid puuduvad

Veebileht on teile esitatud “nagu on” ja “nagu saadaval” ning koos kõigi vigade ja puudustega ilma igasuguse garantiita. Kohaldatava õiguse kohaselt maksimaalselt lubatud ulatuses loobub Flower Garden Café enda ja oma sidusettevõtete ning oma ja nende vastavate litsentsiandjate ja teenusepakkujate nimel selgesõnaliselt kõikidest garantiidest, olgu need siis otsesed, kaudsed, seadusest tulenevad või muud garantiid seoses veebisaidiga, sealhulgas kõik kaudsed garantiid kaubakõlblikkuse, sobivuse, õiguspärasuse ja mittepuutumise kohta ning garantiid, mis võivad tuleneda kauplemise, toimimise, kasutamise või kaubandustavade käigus. Ilma et see piiraks eelnevat, ei anna Flower Garden Café mingit garantiid ega kohustust ega anna mingeid kinnitusi selle kohta, et veebisait vastab teie nõuetele, saavutab soovitud tulemusi, ühildub või töötab koos mis tahes muu tarkvara, veebisaitide, süsteemide või teenustega, töötab katkematult, vastab tulemuslikkuse või usaldusväärsuse standarditele või on vigadeta või et mis tahes vigu või puudusi saab parandada või parandatakse.

Ilma et see piiraks eelnevat, ei anna Flower Garden Café ega ükski Flower Garden Café teenusepakkuja mingeid selgesõnalisi ega kaudseid kinnitusi ega garantiisid: (i) seoses veebisaidi toimimise või kättesaadavusega või seal sisalduva teabe, sisu ja materjalide või toodetega; (ii) et veebisait on katkematu või vigadeta; (iii) mis tahes teabe või veebilehe kaudu esitatud sisu täpsuse, usaldusväärsuse või ajakohasuse osas; või (iv) et veebisait, selle serverid, sisu või Flower Garden Café poolt või selle nimel saadetud e-kirjad on vabad viirustest, skriptidest, trooja hobustest, ussidest, pahavara, ajapommidest või muudest kahjulikest komponentidest.

Mõned jurisdiktsioonides ei ole lubatud kaudsete garantiide välistamine või piiramine või kohaldatavate seadusjärgsete tarbijaõiguste piiramine, seega ei pruugi mõned või kõik ülaltoodud välistused ja piirangud teie suhtes kehtida.

Vastutuse piiramine

Olenemata mis tahes kahju, mida te võite kanda, on Flower Garden Café ja selle tarnijate kogu vastutus käesoleva lepingu mis tahes sätte alusel ja teie ainuõiguslik õiguskaitsevahend kõigi eelnimetatud asjaolude eest piiratud teie poolt veebilehe eest tegelikult makstud summaga.

Kohaldatava õigusega lubatud maksimaalses ulatuses ei vastuta Flower Garden Café ega selle tarnijad mingil juhul mis tahes erilise, juhusliku, kaudse või kaudse kahju eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, kahju kasumi kaotuse, andmete või muu teabe kaotuse, äritegevuse katkemise, isikukahju eest), eraelu puutumatuse kaotuse eest, mis tuleneb veebilehe, kolmanda osapoole tarkvara ja/või veebilehega koos kasutatava kolmanda osapoole riistvara kasutamisest või mis on muul viisil seotud käesoleva lepingu mis tahes tingimusega), isegi kui Flower Garden Café’le või mis tahes tarnijale on teatatud selliste kahjude võimalikkusest ja isegi kui õiguskaitsevahend ei täida oma olulist eesmärki.

Mõned riigid/kohtud ei luba juhusliku või kaudse kahju välistamist või piiramist, seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistamine teie suhtes kehtida.

Eraldatavus

Kui mõni käesoleva lepingu säte tunnistatakse jõustamatuks või kehtetuks, muudetakse ja tõlgendatakse seda sätet nii, et selle sätte eesmärgid saavutatakse võimalikult suures ulatuses vastavalt kohaldatavale õigusele, ning ülejäänud sätted jäävad täielikult jõusse ja jäävad kehtima.

Käesolev leping koos privaatsuspoliitikaga ja muude Flower Garden Café poolt Teenustes avaldatud õiguslike teadetega moodustab kogu teie ja Flower Garden Café vahelise lepingu, mis puudutab Teenuseid. Kui pädev kohus leiab, et käesoleva lepingu mis tahes säte on kehtetu, ei mõjuta sellise sätte kehtetus käesoleva lepingu ülejäänud sätete kehtivust, mis jäävad täielikult kehtima. Käesoleva lepingu mis tahes tingimusest loobumist ei loeta sellisest või mis tahes muust tingimusest edasiseks või jätkuvaks loobumiseks ning Flower Garden Café suutmatus nõuda mis tahes käesoleva lepingu kohast õigust või sätet ei tähenda sellisest õigusest või sättest loobumist. SINA JA Flower Garden Café NÕUSTUID, ET KÕIK HAGID, mis tulenevad teenustest või on nendega seotud, peavad algama ühe (1) aasta jooksul pärast hagi põhjuse tekkimist. VASTASEL JUHUL ON SELLINE HAGI ALUS LÕPLIKULT VÄLISTATUD.

Loobumine

Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, ei mõjuta käesolevast lepingust tuleneva õiguse kasutamata jätmine või kohustuse täitmise nõudmata jätmine poole võimet kasutada sellist õigust või nõuda selle täitmist mis tahes hilisemal ajal, samuti ei tähenda rikkumisest loobumine loobumist mis tahes hilisemast rikkumisest.

Ükski lepinguosaline ei saa käesolevast lepingust tulenevate õiguste või volituste kasutamata jätmist ega nende kasutamisega viivitamist käsitada sellest õigusest või volitustest loobumisena. Samuti ei välista käesoleva lepingu kohaste õiguste või volituste ühekordne või osaline kasutamine selle või mõne muu käesoleva lepinguga antud õiguse edasist kasutamist. Kui käesoleva lepingu ja mis tahes kohaldatavate ostu- või muude tingimuste vahel tekib vastuolu, kohaldatakse käesoleva lepingu tingimusi.

Käesoleva lepingu muudatused

Flower Garden Café jätab endale õiguse muuta või asendada käesolevat lepingut igal ajal omal äranägemisel. Kui muudatus on oluline, teatame sellest vähemalt 30 päeva enne uute tingimuste jõustumist. Mis on oluline muudatus, määratakse kindlaks meie ainuisikulise äranägemise järgi.

Kui jätkate meie veebisaidile juurdepääsu või selle kasutamist pärast mis tahes muudatuste jõustumist, nõustute, et muudetud tingimused on teie jaoks siduvad. Kui te ei nõustu uute tingimustega, ei ole teil enam õigust kasutada Flower Garden Café’t.

Kogu leping

Leping kujutab endast kogu teie ja Flower Garden Café vahelist kokkulepet seoses veebisaidi kasutamisega ning asendab kõik eelnevad ja samaaegsed kirjalikud või suulised kokkulepped teie ja Flower Garden Café vahel.

Kui kasutate või ostate muid Flower Garden Café teenuseid, võivad teie suhtes kehtida täiendavad tingimused, mida Flower Garden Café esitab teile sellise kasutamise või ostmise ajal.

Meie tingimuste uuendused

Me võime muuta oma Teenust ja põhimõtteid ning meil võib tekkida vajadus muuta neid Tingimusi, et need kajastaksid täpselt meie Teenust ja põhimõtteid. Kui seadus ei nõua teisiti, teavitame teid (näiteks meie Teenuse kaudu) enne käesolevate tingimuste muutmist ja anname teile võimaluse need enne nende jõustumist läbi vaadata. Kui te jätkate teenuse kasutamist, siis on uuendatud tingimused teie jaoks siduvad. Kui te ei soovi nõustuda nende või mis tahes ajakohastatud tingimustega, võite oma konto kustutada.

Intellektuaalne omand

Veebileht ja kogu selle sisu, funktsioonid ja funktsionaalsus (sealhulgas, kuid mitte ainult, kogu teave, tarkvara, tekst, ekraanid, pildid, video ja audio ning nende kujundus, valik ja paigutus) kuuluvad Flower Garden Café’le, selle litsentsiandjatele või teistele sellise materjali pakkujatele ning on kaitstud Eesti ja rahvusvaheliste autoriõiguse, kaubamärgi, patendi, ärisaladuse ja muude intellektuaalse omandi või varaliste õiguste seadustega. Materjali ei tohi kopeerida, muuta, reprodutseerida, alla laadida ega levitada ühelgi viisil, ei tervikuna ega osaliselt, ilma Flower Garden Café eelneva kirjaliku loata, välja arvatud juhul, kui see on sõnaselgelt sätestatud käesolevates tingimustes. Materjali mis tahes loata kasutamine on keelatud.

Leping vahekohtumenetluse kohta

See lõik kehtib mis tahes vaidluste suhtes, VÄLJA arvatud vaidlused, mis on seotud kohtulikku või õiglase hüvitise nõudega seoses teie või Flower Garden Café intellektuaalse omandiõiguse jõustamise või kehtivusega. Mõiste “vaidlus” tähendab mis tahes vaidlust, hagi või muud vaidlust teie ja Flower Garden Café vahel seoses Teenuste või käesoleva lepinguga, olenemata sellest, kas tegemist on lepingu, garantii, delikti, seaduse, määruse, määruse või mis tahes muu õigusliku või õiglase alusega. “Vaidlusele” antakse seadusega lubatud kõige laiem tähendus.

Vaidlusteade

Vaidluse korral peate te või Flower Garden Café esitama teisele osapoolele vaidlusteate, mis on kirjalik avaldus, milles on esitatud vaidluse esitaja nimi, aadress ja kontaktandmed, vaidluse aluseks olevad faktid ja taotletav leevendus. Kõik vaidlusteated tuleb saata e-posti aadressil: info@flowergarden.ee. Flower Garden Café saadab teile kõik vaidlusteatised posti teel teie aadressile, kui see on meil olemas, või muul juhul teie e-posti aadressile. Te ja Flower Garden Café püüate lahendada kõik vaidlused mitteametlike läbirääkimiste teel kuuekümne (60) päeva jooksul alates vaidlusteate saatmisest. Kuuekümne (60) päeva möödudes võite teie või Flower Garden Café alustada vahekohtumenetlust.

Siduv vahekohus

Kui te ja Flower Garden Café ei suuda lahendada vaidlusi mitteametlike läbirääkimiste teel, siis toimub vaidluse lahendamine üksnes käesolevas jaotises kirjeldatud siduva vahekohtumenetluse kaudu. Te loobute õigusest lahendada (või osaleda poolena või grupi liikmena) kõik vaidlused kohtus kohtuniku või vandekohtu ees. Vaidlus lahendatakse siduva vahekohtumenetluse teel vastavalt Ameerika Arbitraažiliidu kaubandusliku vahekohtu eeskirjadele. Kumbki pool võib taotleda mis tahes pädevast kohtust ajutisi või esialgseid ettekirjutusi, mis on vajalikud poolte õiguste või vara kaitsmiseks kuni vahekohtumenetluse lõpuleviimiseni. Kõik kohtu-, raamatupidamis- ja muud kulud, tasud ja kulutused, mis on tekkinud võitnud poolel, kannab mittevõitnud pool.

Andmete esitamine ja privaatsus

Juhul, kui te esitate või postitate ideid, loomingulisi ettepanekuid, projekte, fotosid, teavet, reklaami, andmeid või ettepanekuid, sealhulgas ideid uute või täiustatud toodete, teenuste, funktsioonide, tehnoloogiate või kampaaniate kohta, nõustute selgesõnaliselt, et selliseid ettepanekuid käsitletakse automaatselt kui mittekonfidentsiaalset ja mitteomandiõiguslikku materjali ning need muutuvad Flower Garden Café ainuomandiks ilma igasuguse hüvitise või krediidita. Flower Garden Café ja selle sidusettevõtjad ei võta endale mingeid kohustusi seoses selliste saadetiste või postitustega ning võivad kasutada sellistes saadetistes või postitustes sisalduvaid ideid mis tahes eesmärkidel mis tahes meediumis, sealhulgas, kuid mitte ainult, arendada, toota ja turustada tooteid ja teenuseid, mis kasutavad selliseid ideid.

Kampaaniad

Flower Garden Café võib aeg-ajalt korraldada võistlusi, kampaaniaid, loosimisi või muid tegevusi (“Kampaaniad”), mis nõuavad, et te esitaksite enda kohta materjali või teavet. Pange tähele, et kõiki kampaaniaid võivad reguleerida eraldi reeglid, mis võivad sisaldada teatavaid osalemisnõudeid, näiteks vanuse ja geograafilise asukoha piiranguid. Te olete kohustatud lugema kõiki kampaaniate reegleid, et teha kindlaks, kas teil on õigus osaleda või mitte. Kui te osalete mis tahes kampaanias, nõustute järgima ja täitma kõiki kampaania reegleid.

Teenuste kaudu või nende kaudu ostetud kaupade või teenuste suhtes võivad kehtida lisatingimused, mis on käesoleva lepingu osaks tehtud käesoleva viitega.

Kirjavigad

Kui toode ja/või teenus on trükivea tõttu esitatud vale hinnaga või ebaõige teabega, on meil õigus keelduda või tühistada kõik tellimused, mis on esitatud vale hinnaga toote ja/või teenuse kohta. Meil on õigus keelduda või tühistada mis tahes selline tellimus, olenemata sellest, kas tellimus on kinnitatud ja teie krediitkaarti koormatud või mitte. Kui teie krediitkaardilt on juba ostu eest tasu võetud ja teie tellimus on tühistatud, väljastame teie krediitkaardikontole või muule maksekontole viivitamatult krediiti tasu ulatuses.

Mitmesugused

Kui pädev kohus leiab mingil põhjusel, et käesolevate tingimuste mis tahes säte või osa ei ole jõustatav, jäävad ülejäänud tingimused täielikult jõusse. Kõik käesolevate tingimuste mis tahes sätetest loobumised kehtivad ainult kirjalikult ja Flower Garden Café volitatud esindaja poolt allkirjastatuna. Flower Garden Café’l on õigus teha ettekirjutusi või kasutada muid õiglasi õiguskaitsevahendeid (ilma võlakirja või käendustagatise esitamiskohustuseta), kui te rikute või eeldate rikkumist. Flower Garden Café haldab ja kontrollib Flower Garden Café teenust oma kontoritest Eestis. Teenus ei ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule või üksusele mis tahes jurisdiktsioonis või riigis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus seaduste või eeskirjadega. Sellest tulenevalt teevad need isikud, kes otsustavad Flower Garden Café teenusele teistest kohtadest pääseda, seda omal algatusel ja vastutavad üksnes kohalike seaduste järgimise eest, kui ja niivõrd kui kohalikud seadused on kohaldatavad. Need tingimused (mis sisaldavad ja sisaldavad Flower Garden Café privaatsuspoliitikat) sisaldavad kogu teie ja Flower Garden Café vahelist kokkulepet ja asendavad kõik varasemad kokkulepped, mis puudutavad selle sisu, ning neid ei saa teie poolt muuta ega muuta. Käesolevas lepingus kasutatud jaotiste pealkirjad on ainult mugavuse huvides ja neile ei anta mingit õiguslikku tähendust.

Vastutusnõue

Flower Garden Café ei vastuta sisu, koodi või muu ebatäpsuse eest.

Flower Garden Café ei anna garantiisid ega garantiisid.

Flower Garden Café ei vastuta mingil juhul erilise, otsese, kaudse, kaudse või juhusliku kahju või mis tahes muu kahju eest, olenemata sellest, kas tegemist on lepingu, hooletuse või muu deliktiga, mis tuleneb teenuse või teenuse sisu kasutamisest või sellega seoses. Ettevõte jätab endale õiguse lisada, kustutada või muuta teenuse sisu igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta.

Flower Garden Café teenust ja selle sisu pakutakse “nagu on” ja “nagu saadaval” ilma igasuguste garantiide või kinnitusteta, olgu need siis selgesõnalised või kaudsed. Flower Garden Café on kolmandate osapoolte pakutava sisu levitaja ja mitte kirjastaja; Flower Garden Café ei kontrolli sellist sisu ning ei anna mingit garantiid ega kinnitusi Flower Garden Café teenuse kaudu pakutava või selle kaudu kättesaadava teabe, sisu, teenuse või kauba täpsuse, usaldusväärsuse või ajakohasuse kohta. Ilma et see piiraks eelnevat, loobub Flower Garden Café konkreetselt kõikidest garantiidest ja kinnitustest, mis on seotud Flower Garden Café Teenuse kaudu või sellega seoses edastatava sisuga või veebisaitidega, mis võivad olla Flower Garden Café Teenuse linkidena või Flower Garden Café Teenuse osana või muul viisil seoses Flower Garden Café Teenusega pakutavate toodetega, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiid kaubakõlblikkuse, sobivuse kohta teatud otstarbeks või kolmandate isikute õiguste mittepuutumise kohta. Ükski suuline nõuanne või kirjalik teave, mida Flower Garden Café või mõni tema sidusettevõtetest, töötajatest, ametnikest, direktoritest, agentidest vms annab, ei anna garantiid. Hinna ja kättesaadavuse teave võib muutuda ilma ette teatamata. Ilma et see piiraks eelnevat, ei garanteeri Flower Garden Café, et Flower Garden Café teenus on katkematu, katkematu, õigeaegne või vigadeta.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust.

 • E-posti teel: info@flowergarden.ee
 • Telefoninumbri kaudu: +372 550 4900
 • Selle lingi kaudu: flowergarden.ee/contact-us/
 • Selle aadressi kaudu: Vana-Kalamaja 7a, Tallinn, Eesti